Postylla Katolická Na Dwě Cžástky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj, Aneb Weykladowé na Ewangelia: Kterážto se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmské Katolické Cýrkwe, na každau Neděli, a na každý Swátek, w slawném Cžeském Králowstwj, Přes celý Rok čjtagj, A w Chrámě Božjm na Kázanjch předkládagj, sprostnému Křestianskému lidu, Cžeského Gazyka vžjwagjcýmu

Přední strana obálky
v Matěge Adama Högra, Arcý-Biskupského Ympressora, 1737 - Počet stran: 943
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje