Kaiser-Karlsbad im Jahre MDCCCXXII. Ein Handbuch für Kurgäste und andere Freunde dieses weitberühmten Badeorts

Přední strana obálky
In der Franieckschen Buchhandlung zum eisernen Kreuz, 1822 - Počet stran: 304
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje