rosa CentIfoLIa theo-sCoto-LogICa franCIsCana, CentenIs e theoLogIa sUbtILI CoLLeCtIs foLIIs fLorIDa, Seu Centum Theses Theologicae Ex Universa Theologia Ad Mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti Collectae, breviter Probatae, & ab Adversariorum Objectionibus defensae, ac in Conventu Egrano Frat. Min. Recoll. S.P.N. Francisci Publicae Disputationi Expositae

Přední strana obálky
Typis Joannis Francisci Fritsch, 1717 - Počet stran: 112
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje