IL CONVITO: DRAMMAGIOCOSO

Přední strana obálky
Nella Stamperia di Giuseppe Diesbach, 1782 - Počet stran: 141
 

Vybrané stránky

Bibliografické údaje