Weystraha od wsselikého Bludu skrze Přeswědčenj ze Slowa Božjho: že Učenj Sw. Sněmu Tridenského negen o Sedmero Swátosti, a o tych wěcech, kteréž Křestian Katolický wěřiti má; ale y o tých, kteréž činiti, a zachowáwati má, wssecko prawdiwé, Bohu milé, a swaté gest

Přední strana obálky
wytisstěná v Jozeffy Hirnlowy, skrz Jozeffa Losertha, Faktora, 1797 - Počet stran: 109
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje