Stoletý Kalendař, to gest: Důměnj Hwězdářské na Léta Páně genž gsau po milostiwém Narozenj Pána a Spasytele nasseho GEžjsse Krysta od Roku 1800 až do Roku 1900: w němžto se wynacházy sedm nebeských Planetu, a poznamenánj o ročnjch Ržjditelých, o čtyrech Cžástkach ročnjch, o Aurodě každého Roku, y také o Zdrawj a Nemocech : Item: také gednoho každého Měsýce powětrnost, wssecko dlé hwězdářského a noemilného [!] Počtu spořádané gest : Se wssemi sem patřjcými Tabulami a Figurami wyplněný

Přední strana obálky
wytisstěná v Fabyána Beynhaura, Knjhotiskáře - Počet stran: 48
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje