L' ADRIANO IN SIRIA: DRAMMA PER MUSICA DA RAPPRESENTARSI NEL NUOVO TEATRO DI PRAGA

Přední strana obálky
Nella Stamperia Di Ignati Pruscha, 1760 - Počet stran: 54
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje