Leucippo: favola pastorale per musica : da rappresentarsi nel Nuovo Privilegiato Imperiale Teatro : in occasione...

Přední strana obálky
Giov. Pietro van Ghelen, 1748 - Počet stran: 62
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje