Orfeo ed Euridice: azione teatrale per musica : da rappresentarsi nel Regio Teatro di corte

Přední strana obálky
Logem, 1781 - Počet stran: 31
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje