ARTEMISA: DRAMMA PER MUSICA DA RAPPRESENTARSI NEL TEATRO REGIA ELETTORAL CORTE DI DRESDA NEL CARNEVALE DELL'ANNO M D CC LIV

Přední strana obálky
Dalla Stamperia Regia per la Vedova Stössel, 1754
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje