LA MOGLIE AMA MEGLIO: Festa musicale nel feliciss: di natalizio dell'Imperatore Leopoldo. Per Commando dell'Imperatrice Eleonora Maddalena Teresa

Přední strana obálky
Appresso Susanna Christina, Vedoua di Matteo Cosmerouio, Stampatore di S.M.C., 1688
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje