L'amore soldato: Dramma giocoso da rappresentarsi ne'teatri privilegiati di Vienna. L'anno 1773

Přední strana obálky
Presso Giuseppe Kurtzböck, stanpatoee[!] orient. di. S.M. Imp. R.A., 1773 - Počet stran: 59
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje