Ipermestra: drama per musica, da rappresentarsi nel teatro alla regia elettoral corte di Dresda, nel carnevale dell'anno M DCC LII.

Přední strana obálky
Appresso la vedova Harpeter, 1752
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje