Leucippo, favola pastorale per musica da rappresentarsi nel regio elettorale teatro di Dresda nel carnovale. Dell'anno MDCCLI.

Přední strana obálky
Dalla stamperia regia per la Vedova Stöffel, 1751 - Počet stran: 87
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje