Il Ratto Delle Sabine: drama per musica, Nel Giorno Natalizio Della S.C.R.M.tà Dell'Imperatore Leopoldo, Per Commando Della S.C.R.M.tà Dell'Imperatrice Clavdia

Přední strana obálky
Cosmerovio, 1674 - Počet stran: 129
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje