ALCESTE TRAGEDIA PER MUSICA

Přední strana obálky
Nella Stamperia Di Ghelen, 1767
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje