ORFEO, ED EURIDICE AZIONE TEATRALE PER MUSICA

Přední strana obálky
Nella Stamperia Aulica, Di Giovanni Tomaso Di Trattnern, 1770 - Počet stran: 26
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje