Die erkannte Semiramis, Ein Sieg-Gedicht: SEMIRAMIDE RICONOSCIUTA, DRAMMA PER MUSICA

Přední strana obálky
gedruckt bey Johanna Pruschin, 1768
 

Vybrané stránky

Bibliografické údaje