L'APE MUSICALE: COMEDIA per MUSICA IN DUE ATTI DA RAPPRESENTARSI LA QUADRAGESIMA DELL‘ ANNO M. DCC. LXXXIX. NEL TEATRO DI CORTE A BENEFIZIO DI ALCUNI VIRTUOSI

Přední strana obálky
NELLA IMPER. STAMPERIA DEI SORDI e MUTI, 1789
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje