L' Anello incantato: DRAMMA PER MUSICA : da rappresentarsi NEL TEATRO Delle molto Ille. Citta di Barcelona l' Anno 1772

Přední strana obálky
Per FRANCESCO GENERAS, Stampatore, 1772
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje