LEONIDA IN TEGÈA: DRAMA PER MVSICA : Rappresentato DA DAME, E CAVALLIERI Alle Augustissime MAESTA CESAREE L' ANNO M.DC.XCIV.

Přední strana obálky
Appresso Susanna Cristina, Vedoua di Matteo Cosmerouio, Stampatore di S.M.C., 1694
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje