GLI STRATAGEMI DI BIANTE: Drama per Musica, NEL FELICISS. DÌ NATALIZIO Della Sac. Ces. Real M.tà DELL' IMPERATRICE ELEONORA, MADDALENA, TERESA. Per Commando Della Sac. Ces. Real M.tà DELL'IMPERATORE LEOPOLDO L'ANNO M.DC.LXXXII. Et alla Medesima Ces. M.tà Consacrato

Přední strana obálky
per Gio. Christoforo Cosmerovio, Stampatore di S.C.M., 1682 - Počet stran: 86
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje