“Il” Davide: Oratorio sacro in quattro atti

Přední strana obálky
nakladatel není známý, 1791 - Počet stran: 47
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje