L' AVIDITA DI MIDA. Trattenimento Per Musica : Da Rappresentarsi ALLA SAC. CES. REAL. M.TA DELL' IMPERATORE NEL CARNOVALE M.DC.LXXI.

Přední strana obálky
Appresso Matteo Cosmerovio, Stampatore di S. M. C., 1670 - Počet stran: 51
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje