LA CONTADINA FEDELE, BURLETTA IN MUSICA A QUATTRO VOCI: DA RAPPRESENTARSI NEI TEATRI DI VIENNA 1771

Přední strana obálky
Nella Stamperia di Ghelen, 1771
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje