LEONIDA IN TEGEA, DRAMA PER MVSICA: NEL GIORNO NATALITIO DELLA S.C.R.M.tà Dell' IMPERATORE LEOPOLDO I. Per CoMmando DELLA S.C.R.M.tà DELL' IMPERATRICE MARGHERITA, L' ANNO M. DC. LXX. Et alla medesima CONSACRATO

Přední strana obálky
Per Matteo Cosmerovio, Stampatore di Sua Mtà Ces., 1670
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje