FORZA DELL' AMOR FILIALE : DRAMA PER MUSICA

Přední strana obálky
Appresso Susanna Cristina, Vedoua di Matteo Cosmerouio, Stampatore di S. M. C., 1698
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje