ARGIPPO, DRAMA PER MUSICA: Da rappresentarsi nel Teatro DI SUA ECCELENZA IL SIGNOR FRANCESCO ANTONIO DEL S.R.I. CONTE DI SPORCK L Autunno dell Anno 1730

Přední strana obálky
in Carolin bey denen Labaunischen Erben, 1730
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje