OPERE DI FRANCESCO SBARRA: Cioè LA TIRANNIDE DELL' INTERESSE, LA CORTE, LA MODA, LA VERITA RAMINGA, e L'AMOR DELLA PATRIA

Přední strana obálky
Per Nicolò Pezzana, 1668
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje