Olivo e Pasquale: Melodramma giocoso da rapresentarsi nel teatro di Ragusa la primavera 1834

Přední strana obálky
1834 - Počet stran: 40
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje