Il furbo contro il furbo: Dramma giocoso in musica da rappresentarsi nel nobilissimo teatro di Ragusa : Il Carnovale dell'Anno 1804

Přední strana obálky
1804 - Počet stran: 56
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje