O službě Vyhledávání knih Google
Přehled
Myšlenky a názory
Obecná nápověda

Partnerský program
Pro vydavatele a autory
Připojte se
Partnerská nápověda

Projekt knihovna
Přehled
• Partnerské knihovny
Nápověda knihovníka

Partnerské knihovny

Bavorská zemská knihovna

„Dnešním oznámením otevíráme naši knihovnu světu a šíříme tak pravý smysl knihoven, kterým je objevování knih a vědomostí. Jedná se o rozhodující krok směrem k digitální éře. Je vzrušující pomáhat čtenářům z různých koutů světa objevit bohatou tradici německé literatury a dát jim k ní přístup online – kdykoli a kdekoli chtějí.“

-Dr. Rolf Griebel, generální ředitel Bavorské zemské knihovny

Další informace o zapojení Bavorské zemské knihovny do projektu (v němčině)].

Kolumbijská univerzita

„Díky naší spolupráci na Projektu knihovna služby Vyhledávání knih Google se výrazně rozšíří množství elektronických materiálů, které knihovny zatím poskytují,“ řekl James Neal, viceprezident pro informační služby a knihovník Kolumbijské univerzity. „Knihovny budou mít možnost zpřístupnit další podstatné části svých archívů a zvláštních sbírek školákům, studentům a vědeckým pracovníkům po celém světě, což zcela změní význam pojmu vzdělávání.“

-James Neal, knihovník a viceprezident pro informační služby Kolumbijské univerzity

Další informace o zapojení Kolumbijské univerzity do projektu.

Rada pro spolupráci institucí (CIC)

„Partnerství se společností Google je jedním z nejambicióznějších úkolů v historii CIC a zahajuje pozoruhodnou transformaci knihovních služeb a přístupu k informacím. Své zdroje tak dáváme k dispozici jak univerzitám, tak široké veřejnosti.“

-Barbara McFadden Allen, ředitelka CIC

Další informace o zapojení Rady pro spolupráci institucí do projektu.

Knihovna Cornellovy univerzity

„Výzkumné knihovny jsou dnes díky jejich podpoře výzkumu, výuky a vzdělání neodmyslitelnými partnery akademických organizací. Jejich dalším přínosem společnosti je zjednodušování přístupu k dílům světových osobností. Jako jedné z významných výzkumných knihoven je knihovně Cornellovy univerzity ctí zapojit se společně s podobnými institucemi a se společností Google do tohoto projektu. Výhodou tohoto vztahu je značné zkrácení lhůt a zjednodušení přístupu k textovým vědeckým zdrojům online."

-Anne R. Kenney, prozatímní knihovnice knihovny Cornellovy univerzity

Další informace o zapojení knihovny Cornellovy univerzity do projektu (v angličtině).

Harvardská univerzita

„Nové století přináší knihovnám a jejich uživatelům nové příležitosti. Harvardskou knihovnu nevyjímaje. Spolupráce významných vědeckých knihoven a společnosti Google bude velkým přínosem pro studenty, učitele, vědce i čtenáře ze všech koutů světa. Díky obrovským možnostem Internetu umožňuje projekt uživatelům nalézt požadované knihy s dříve nevídanou přesností a rychlostí. Uživatelé mohou knihy najít v místních knihovnách, popřípadě si je zakoupit u vydavatelů nebo knihkupců. A ke knihám ve veřejném vlastnictví bude přístup ještě jednodušší.“

- Sidney Verba, ředitelka knihovny Harvardské univerzity

Další informace o zapojení Harvardské univerzity do projektu.

Knihovna Gentské univerzity

„Jsme nadšeni, že můžeme prostřednictvím tohoto projektu nabídnout naše knihy a otevřít naši knihovnu celému světu . Vítáme snahu pomoci čtenářům z celého světa objevit část bohaté belgické a evropské literární a kulturní tradice. Navíc se chystáme spustit několikaletý projekt renovace budovy naší knihovny. Zatímco budou dveře knihovny zavřené, její knihy budou dostupné studentům a akademickým pracovníkům prostřednictvím služby Vyhledávání knih Google.“

– Sylvia Van Peteghem, hlavní knihovnice Gentské univerzitní knihovny

Další informace o zapojení knihovny Gentské univerzity do projektu (v holandštině).

Knihovna univerzity Keio

„Projekt společnosti Google nám umožňuje celosvětové zviditelnění našich sbírek. Naše knihy tak v globálním měřítku přispívají k výzkumu a vzdělávání. Naši univerzitu založil roku 1858 Jukiči Fukuzawa, který výrazně přispěl k šíření informací a médií v moderním Japonsku. I díky tomu je knihovna univerzity Keio v Japonsku průkopníkem v programu Vyhledávání knih Google.“

- Profesor S. Sugiyama, ředitel knihovny univerzity Keio

Další informace o zapojení knihovny univerzity Keio do projektu (v japonštině).

Katalánská národní knihovna

„Bývaly doby, kdy si naše knihy mohli přečíst pouze naši návštěvníci. Teď se na spoustu titulů, kterými naše knihovna disponuje, může podívat každý zájemce online. Nebo některou z nich jen náhodně objevit pomocí jednoduchého hledání v indexu služby Vyhledávání knih Google. Díky tomuto výraznému kroku vpřed mohou čtenáři po celém světě objevovat bohatou historii katalánské, kastilské a latinskoamerické literatury.“

– Dolors Lamarca, ředitelka Barcelonské národní knihovny

Další informace o zapojení Katalánské národní knihovny do projektu (v katalánštině).

Newyorská veřejná knihovna

„Vědecké knihovny Newyorské veřejné knihovny byly ohromeny aktivitou společnosti Google.°Projekt digitalizace považujeme za převratný okamžik z hlediska přístupu k informacím a nechceme se z něj pouze učit, ale také jej ovlivňovat. Naše současná reakce je konzervativní. V tuto chvíli poskytujeme pouze omezený počet svazků, které jsou ve vynikajícím stavu, ve vybraných jazycích a které jsou ve veřejném vlastnictví. Až vyhodnotíme výsledky této omezené účasti, budeme se těšit na mnohem užší spolupráci.“

- David Ferriero a Andrew W. Mellon, ředitel a předseda vědeckých knihoven, Newyorská veřejná knihovna

Další informace o zapojení Newyorské veřejné knihovny do projektu (v angličtině).

Oxfordská univerzita

„Od svého založení v roce 1602 se Bodleyho knihovna řídila vizí svého zakladatele sira Thomase Bodleye - vytvořit knihovnu sloužící celosvětové „Republice písmen“ s knihovními sbírkami otevřenými všem, kdo je potřebují. Šedesát procent čtenářů, kteří dnes používají materiály z Bodleyho knihovny nebo v ní pracují, nemá žádnou přímou vazbu na Oxfordskou univerzitu. Účast Oxfordu na Projektu knihovna společnosti Google svědčí o pokračující snaze umožnit a zjednodušit přístup k našim knihám vědecké i nevědecké komunitě. Tato iniciativa úspěšně navazuje na vizi sira Thomase Bodleye, posunuje ducha Bodleyho knihovny směrem k digitální éře a prostřednictvím Internetu dává čtenářům z celého světa přístup ke knihovním sbírkám.“

– Ronald Milne, hlavní ředitel Oxfordské univerzitní knihovny a knihovník Bodleyho knihovny

Další informace o zapojení Oxfordské univerzity do projektu.

Princetonská univerzita

„Po generace se princetonští knihovníci snažili vytvořit významnou sbírku knih v mnoha jazycích s mnoha tisíci svazky. Jelikož je část celé sbírky, na níž se nevztahují autorská práva, dostupná online, mohou studenti a učitelé Princetonské univerzity snáze provádět výzkum. Partnerství se společností Google umožňuje sdílet naše sbírky s badateli po celém světě a řídit se neoficiálním mottem univerzity – Princeton slouží americkému národu a všem národům světa.“

– Karin Trainerová, knihovnice Princetonské univerzity

Další informace o zapojení knihovny Princetonské univerzity do projektu (v angličtině).

Stanfordská univerzita

„Stanfordská univerzita již dlouhá léta provádí digitalizaci textů ve snaze více je zpřístupnit a usnadnit vyhledávání v nich. Ale u knih narozdíl od časopisů jsou takové snahy výrazně omezeny z technických a finančních důvodů. Dohoda se společností Google posunuje význam naší práce z lokální oblasti do celého světa. Cílem Stanfordské univerzity je prostřednictvím tohoto programu propagovat vzdělávání a inspirovat k inovacím.“

Michael A. Keller, univerzitní knihovník

Další informace o zapojení Stanfordské univerzity do projektu.

Kalifornská univerzita

„Zpřístupněním množství informací udržovaných v našich knihovnách a jejich zanesením do nejnovějších vyhledávacích technologií pokračuje Kalifornská univerzita ve své práci na spojení technologií a knihovních sbírek pro podporu výzkumu, vzdělání, péče o pacienty a kulturní angažovanosti. V tomto novém světě budou lidé vytvářet spojení mezi informacemi a nápady, které byly až dosud nepřístupné. Tím se zrychlí tempo pokroku ve všech oblastech lidského života - akademické, ekonomické i občanské - a zvýší se využití největších světových knihoven.

Existence digitálních kopií našeho knižního fondu chrání bezpočet autorů, vydavatelů a čtenářů před případnými nenahraditelnými ztrátami, způsobenými například přírodními katastrofami. Komukoli, kdo zpochybňuje dopad takových katastrof na naši kulturní paměť, by mělo stačit podívat se na spoušť způsobenou hurikánem Katrina v našich sesterských knihovnách ve státech Mexického zálivu.

Pro instituci, která ve jménu veřejného blaha a důvěry vytvořila tak rozsáhlé sbírky, je vstup do partnerského programu Google pro knihovny tím správným krokem.“

– Daniel Greenstein, viceprovost pro vědecké informace a univerzitní knihovník

Další informace o zapojení Kalifornské univerzity do projektu.

Univerzita Complutense, Madrid

„Knihy, na které se nevztahují autorská práva, byly dříve dostupné pouze pro lidi s přístupem do knihovny Univerzity Complutense nebo těm, kteří měli dostatek financí na cestu do Madridu. Nyní jsou k dispozici všem, kteří mají přístup k internetu, a to bez ohledu na to, kde žijí. Dá se říci, že otevíráme naši knihovnu světu. Příležitosti pro vzdělání jsou fenomenální a my jsme nadšeni, že na tomto projektu se společností Google spolupracujeme.“

– Carlos Berzosa, rektor

Více informací o zapojení Univerzity Complutense v Madridu do projektu (ve španělštině).

Univerzitní knihovna v Lausanne

„Knihy, na které se nevztahují autorská práva a které byly dříve dostupné pouze pro lidi s přístupem do Univerzitní knihovny v Lausanne, jsou nyní k dispozici všem, kteří mají přístup k internetu, a to bez ohledu na to, kde žijí. Dá se říci, že otevíráme naši knihovnu světu. Příležitosti ke vzdělání jsou fenomenální a my jsme nadšeni, že na tomto projektu se společností Google spolupracujeme.“

-Hubert A. Villard, ředitel Kantonální a univerzitní knihovny v Lausanne.

Další informace o zapojení Univerzitní knihovny v Lausanne do projektu (ve francouzštině).

Michiganská univerzita

„Projekt spolupráce se společností Google je, vzhledem k tomu, že jsme špičková veřejná univerzita, velmi blízko jádru našeho poslání - předávat vědění jak na půdě školy, tak mimo ni. Díky vstupu do tohoto partnerství je možné majetek naší knihovny prohledávat prostřednictvím služeb Google. Michiganská univerzita v něm slouží jako zprostředkovatel a radikálně tak zvyšuje dostupnost informací pro veřejnost. Michiganská univerzita chápe tento projekt jako možnost zpřístupnit informace co nejjednodušším způsobem co největšímu množství uživatelů. Kromě toho knihovna Michiganské univerzity vstoupila do tohoto významného partnerství z mnoha jasných důvodů:

  • Věříme, že vedle umožnění základního přístupu ke knihovním sbírkám je tato aktivita důležitá pro transformaci knihovny a přípravu jejích služeb pro nové milénium.
  • Spolupráce vytváří nové možnosti, jak vyhledávat v obsahu knihoven a přistupovat k němu. Naše sbírky se tím otevírají stálým uživatelům i novým uživatelům z celého světa.
  • Ačkoli už dlouhá léta ve velkém převádíme knihovní sbírky do digitální podoby a stali jsme se v tomto oboru špičkou mezi výzkumnými knihovnami, víme, že úplné digitalizace v takovémto rozsahu lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce s partnery. Náš program je velmi výkonný a jsme schopni digitalizovat přibližně 5000 svazků ročně. Ale i tímto tempem by nám digitalizace celé sbírky trvala více než tisíc let.“

John P. Wilkin, univerzitní knihovník

Další informace o zapojení Michiganské univerzity do projektu.

Texaská univerzita v Austinu

„Univerzitní knihovny v naší společnosti mají důležitý úkol - sbírat a poskytovat informace z celé oblasti lidského vědění. Naše knihovny nesou také odpovědnost za dlouhodobé efektivní zachování těchto informací a zajištění přístupu k nim. Na Texaské univerzitě v Austinu klademe na tyto cíle velký důraz a věříme, že účast v tomto projektu pomůže naší schopnosti naplňovat je i do budoucna.“

Fred Heath, viceprovost a ředitel knihoven

Další informace o zapojení Texaské univerzity v Austinu do projektu (v angličtině).

Univerzita ve Virginii

„Knihovna Univerzity ve Virginii byla průkopníkem v digitalizaci materiálů ve veřejném vlastnictví. „Začali jsme s tištěnými texty v roce 1992 a učitelé i studenti rychle zjistili, že dávno zapomenuté nevydávané texty mohou znovu najít své publikum a podnítit nové badatelské snahy. Často jsme mluvili o knihovnách beze zdí a teď jsme díky této spolupráci k realizaci naší vize ještě blíž.“

Karin Wittenborg, univerzitní knihovnice, Univerzita ve Virginii

Další informace o zapojení Univerzity ve Virginii do projektu.

Wisconsinská univerzita v Madisonu

„Sbírky knihoven Wisconsinské univerzity v Madisonu a knihovny Wisconsinské historické společnosti představují dohromady jednu z největších sbírek dokumentů a historických materiálů ve Spojených státech amerických. Díky tomuto významnému partnerství se společností Google zaujímá Wisconsinská univerzita hlavní roli v zachování prací ve veřejném vlastnictví pro budoucí generace a v jejich zpřístupnění pro vědu a výzkum. Tato aktivita je jasným příkladem vize Wisconsinské univerzity - hranice univerzity jsou neomezené. Wisconsinské knihovny na tuto tradici navazují. Snahy společnosti Google o digitalizaci umožňují knihovnám zlepšovat přístup k materiálům ve veřejném vlastnictví, které byly až dosud dostupné pouze v knihovnách. Řada z nich patří mezi vzácnosti, nebo dokonce světové unikáty, přičemž poskytují bohaté a zajímavé informace, jak pro vzdělávací a výzkumné účely, tak pro běžné využití.“

Edward Van Gemert, prozatímní ředitel knihoven Wisconsinské univerzity v Madisonu

Další informace o zapojení Wisconsinské univerzity do projektu.

©2011 Google – Domovská stránkaVše o GoogleZásady ochrany osobních údajů