Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 10. 2018 - Počet stran: 492
Úspěšná publikace byla průběžně aktualizována – přibyly (nebo byly zcela přepracovány) zejména kapitoly týkající se urgentní geriatrie, farmakoterapie urgentních stavů, práce se zemřelými (v rámci forenzní problematiky) i organizace a řízení. Urgentní medicína zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Všichni lékaři, ať již pracují ve zdravotnické záchranné službě nebo na urgentních příjmech, si musí osvojit široký diferenciálně diagnostický pohled na pacienta, přístup na základě vedoucího příznaku a stálé přehodnocování priorit. Právě tento komplexní přístup k problematice a zasazení do souvislostí pomáhá tato publikace pochopit. Srozumitelnosti knihy napomáhá 68 tabulek a 144 obrázků (z toho 19 v barevné příloze). Oba hlavní autoři pracují v oblasti urgentní medicíny více než třicet let a mají zkušenosti jak z terénu, tak z organizace práce RZP, takže jsou schopni čtenářům kvalifikovaně přiblížit specifika tohoto náročného, avšak medicínsky velice zajímavého oboru.   
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
13
1 Urgentní medicína jako svébytná lékařská specializace
15
2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby
27
3 Patofyziologie kritických stavů šok srdeční zástava
45
4 Monitorování v urgentní medicíně
75
5 Farmakoterapie urgentních stavů
103
6 Neodkladná resuscitace
117
7 Dechová nedostatečnost v urgentní medicíně
163
8 Poruchy vědomí a křeče bezvědomí kolapsy synkopy deliria křečové stavy
185
9 Závažný úraz
205
10 Akutní cévní mozkové příhody
233
Autorská práva

Bibliografické údaje